pdf version

Støj og larm

Der henstilles til, at man ikke udfører larmende arbejde i lejlighederne fra kl. 21.00 til 07.00. Der henstilles endvidere til, at fester, hvor støjniveauet forventes at være højt, kun afholdes fredage og lørdage, samt at naboer informeres og/eller der sættes opslag op om afholdelsen. Støjniveauet skal sænkes til et for naboerne acceptabelt niveau senest kl. 0100 omhandlede dage. Såfremt man påtænker at afholde et større arrangement på fællesarealerne, skal bestyrelsen kontaktes, idet noget sådant er betinget af bestyrelsens godkendelse.

Vaskerummet

I vaskerummet er der to nyere vaskemaskiner, en ældre vaskemaskine, en centrifuge og en tørretumbler. Bemærk: Maskiner, som ikke er færdige med at vaske kl. 21.00 på hverdage og kl. 18.00 lørdage, søndage og helligdage, afbrydes automatisk, hvorfor det er vigtigt, at maskinerne startes mindst én time før disse tidspunkter. Der er installeret blødgøringsanlæg, hvorfor der kun skal benyttes en sæbemængde svarende til meget blødt vand. Den ældste vaskemaskine (placeret til venstre ved siden af centrifugen) er forbeholdt meget snavset tøj.

Vasketider: Mandag til fredag kl. 7.00 – 21.00
  Lørdag, søndag og helligdage kl. 9.00 – 18.00

Der henstilles til, at vasketiderne også overholdes af de beboere, der selv har en vaskemaskine i lejligheden.

Tørrerummet

Tørrerummet er forbeholdt ejendommens beboere til tørring af tøj eller lignende. Der må kun ophænges nyvasket tøj i tørrerummet og således ikke snavset vådt tøj. Der henstilles til at man nedtager sit tøj så snart det er tørt og undlader at nedtage andres tøj førend det er tørt. Man bedes huske at holde orden og efterlade døren aflåst til vaske-/tørrerum.

Poletsalg

Poletter til maskinerne kan købes via postkassen opsat i vaskerummet. Prisen pr. polet er 9 kr. Læg en konvolut med navn og lejlighedsnummer, antal ønskede poletter og aftalte penge i postkassen. Poletterne leveres inden for en uge.

Fællesrum

Ejendommen har følgende fællesrum: vaskerum, tørrerum, hobby-/maskinopbevaringsrum og to cykelrum. Disse rum skal altid efterlades aflåst. Den fælles nøgle til vaskerummet passer ligeledes til cykelrummene og lågen til solgården. Nøglen til hobbyrummet kan lånes ved henvendelse til viceværten eller én fra bestyrelsen. Hobbyrummet kan bruges til mindre reparationer af f.eks. cykler. Ejendommen har følgende fællesrum: vaskerum, tørrerum, hobby-/maskinopbevaringsrum og to cykelrum. Disse rum skal altid efterlades aflåst. Den fælles nøgle til vaskerummet passer ligeledes til cykelrummene og lågen til solgården. Nøglen til hobbyrummet kan lånes ved henvendelse til viceværten eller én fra bestyrelsen. Hobbyrummet kan bruges til mindre reparationer af f.eks. cykler.

Renovation

Servicemedarbejderen sørger for, at sækkene i affaldsrummene skiftes og bliver sat ud til afhentning. Da kommunens renovationsmedarbejdere kun tager papirsække med, skal alt affald placeres i disse. Der må ikke placeres affald ved siden af papirsækkene i affaldsrum-mene, ligesom der ikke må hensættes affald andre steder på/ved ejendommen. Affaldsposerne, der ikke må indeholde flydende eller meget vådt affald, skal lukkes før de anbringes i affaldssækkene. På den vestlige P-plads findes papir- /papcontainer, småt metal/dåse container, glascontainer samt beholder til batterier. Der må ikke sættes affald ved siden af disse containere. Ved storskrald kan man aftenen før afhentningsdagen placere dette på den lille plæne ved vestenden (se dato på http://www.skidt.dk/). Husk, at størrelse og vægt skal overholdes.

Parkering

Biler

De afmærkede p-pladser vest og øst for blokken må benyttes af personbiler og små varebiler. Store varebiler henvises til den store parkeringsplads ved børnehaverne øst for blokken.

Cykler

Der er parkeringsmulighed for cykler i cykelkældrene og de udvendige stativer (øst og vest), samt i den aflåste ”solgård”.

Knallerter, scootere og motorcykler

Parkeringsskuret i ”solgården” (øst for blokken) må benyttes af knallerter, scootere samt motorcykler. Pga. brandfare må motordrevne køretøjer ikke parkeres i tremmerummene vinteren over, medmindre tanken er tappet for benzin.

Diverse

Langtidsparkering af trailere eller campingvogne henvises til den store parkeringsplads ved børnehaverne øst for blokken.