Referat, Bestyrelsesmøde afholdt d. 12 juni

Referat, Bestyrelsesmøde afholdt d. 12 juni

Torsdag den 12. juni 2014

Dagsorden 1. Konstituering 2. Opfølgning på generalforsamlingen, herunder tinglysning m.v. 3. Igangværende arbejde – nutid/fremtid 4. Arbejdslørdag 5. Eventuelt