2015, bestyrelsesmøde referat den 15 september

Tid: Tirsdag 15. september kl. 19.00
Tilstede: John, Charlotte, Susanne og Kaj A.
Sted: Beatesmindevej 117
Dagsorden
1. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 4. juni 2015
2. Grøn og hvid service fremover.
3. Økonomi
4. Arbejdslørdag 19. september
5. Ny vicevært
6. Vedligeholdelse - lys trappetårne
7. Orientering til beboerne
8. Eventuelt