2016, bestyrelsesmøde referat den 13 januar

Tid: Onsdag den 13. januar 2016 kl. 19:00
Tilstede: John, Susanne og Kaj A.
Sted: John
Dagsorden
1. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 15. sep. 2015
2. Økonomi
3. Vedligeholdelsesplan
4. Orientering til Beboerne
5. Mål for 2016
6. Generalforsamling
7. Eventuelt