2016, bestyrelsesmøde referat den 11 april

Tid: Mandag den 11. april 2016 kl. 19:00
Tilstede: John, Mads, Susanne og Kaj A.
Sted: Kaj
Dagsorden
1. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 13. januar 2016
2. Forberedelse til generalforsamling 27. april 2016 herunder gennemgang af revideret årsrapport og udkast til budget
3. Eventuelt