Generalforsamling referat 2016

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 27. april 2016 kl. 19.00 i børnehaven, Beatesmindevej 175.
Fremmødte (navn og lejlighedsnummer):
Frederikke Johnsen (133), Susanne Albæk + Lars Krogh Jensen (137), Jan Thomsen (169), Esther Pedersen (93), Susanne Jensen (147), Kaj Petersen + Stine (111), Helle Opstrup (163), Charlotte Knudsen (117), Tom Mowinckel (145), Kristian Dalgaard (153), Alf Stevnhoved (141), Bent Sørensen (135), Kaj A. Hansen (139 m.fl.), John Feldskov Nielsen (143), revisor Karen Marie Damberg.
Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Bestyrelsens beretning for året 2015
3. Forelæggelse af årsrapport 2015 med revisors påtegning til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for 2016 til orientering
5. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse
6. Indkomne forslag (jf. vedtægter §4)
7. Valg af formand
Følgende er på valg:
- Susanne Albæk
8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
Følgende er på valg:
- Mads Toft Søndergaard
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Følgende er på valg:
- Bent Sørensen
- Charlotte S. Knudsen
10. Valg af intern revisor
11. Valg af revisor
12. Eventuelt