2016, bestyrelsesmøde referat den 30 maj

Tid: Mandag den 30. maj 2016 kl. 19:00
Tilstede: John, Bent, Susanne og Kaj A.
Sted: Kaj A.
Dagsorden
1. Konstituering
2. Opfølgning på generalforsamlingen 27. april 2016
3. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 11. april 2016
4. Driftsomkostninger
Forsikring, sammenlægning af arbejdsområder
5. Vedligeholdelsesplan
6. Arbejdslørdag
7. Sikkerhed
8. Eventuelt