2016, bestyrelsesmøde referat den 13 september

Tid: Tirsdag 13. september kl. 19.00
Tilstede: John, Bent, Susanne og Kaj A.
Sted: Duevej 14, Ålborg
Dagsorden
1. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 30. maj 2016
2. Økonomi – fremtidig løsning af opgaver
3. Vedligeholdelse bygning
4. Arbejdslørdag 17. september 2016
5. Eventuelt