2016, Bestyrelsesmøde referat den 19. december

Tid: Mandag den 19. december 18:00 Tilstede: Mads, John, Susanne og Kaj A. Sted: Hos Kaj
Dagsorden
1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet den13. sep. 2016.
2. Fastholdelse af viceværtfunktion.
3. Fiber tilbud fra Bredbånd Nord.
4. Økonomi.
5. Vedligeholdelse bygning
6. Eventuelt