2017, Bestyrelsesmøde referat d. 15 marts

Tid: Onsdag 15. marts 2017 kl. 19.00 Tilstede: John, Mads, Susanne og Kaj A. Sted: John
Dagsorden
1. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 19. december 2016
2. Administratorskifte
3. Forberedelse til generalforsamling 2017 – herunder økonomi
4. Fibertilbud fra Bredbånd Nord – opfølgning
5. Vedligeholdelse bygning
6. Eventuelt