2017, Bestyrelsesmøde referat den 16. august

Tid: Torsdag den 17. august 2017 kl. 19:00
Tilstede: Jan, Mads, Michael og Susanne
Sted: Viceværtrummet
Dagsorden
1. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 20. juni 2017
2. Seneste varmeaflæsning.
3. Forberedelse af arbejdslørdag 16. september
4. Eventuelt