Bestyrelsesmøde referat

Hej Ejere og beboere

Hermed referatet af seneste bestyrelsesmøde.

 

Tid: Tirsdag den 12. december 2017 kl. 19:00
Tilstede: Jan, Mads, Mikael, Susanne og Morten (datanetværksansvarlig)
Dagsorden
1. Status på ejendommens netværk og internettilslutning
2. Evaluering af arbejdslørdag 16. september.
3. Ålborg renovation – status opdatering.
4. Økonomi - opdatering vedr. kloak reparation, udskiftning varmemålere,
forsikrings regulering mv.
5. Vedligeholdelse

Bestyrelsen vil gerne (igen igen) indskærpe, at affaldssortering SKAL følges både af miljøhensyn, men også fordi bortskaffelse af affald ellers er uforholdsmæssigt dyrt.

Glædelig jul!