Ordinær generalforsamling 22. maj

 

Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 19.00

Tilmelding skal ske til bestyrelsesformanden via formand@beatesmindevej.dk med oplysning af lejlighedsnummer og
antal deltagere. Svar udbedes ikke senere end 15. maj.