Opslagstavlen

Hermed seneste referat af bestyrelsesmøde til orientering.

Bestyrelsen ser meget frem til at ser jer allesammen til generalforsamling 2018 :)

 

Tilstede: Mads, Jan, Mikael, Rikke (Administrator) og Susanne
Dagsorden
1. Forberedelse til generalforsamlingen 2018.
2. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 12. december 2017.
3. Ejendommens

 

Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 19.00

Tilmelding skal ske til bestyrelsesformanden via formand@beatesmindevej.dk med oplysning af lejlighedsnummer og
antal deltagere. Svar udbedes ikke senere end 15. maj.

Hej Ejere og Beboere

Vedrørende forslag om opgradering af ejendommens internettilslutning er her referat af den ekstraordinære generalforsamling.

 

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling

I Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169, torsdag d. 1. marts 2018

Hej Ejere og Beboere

 

I Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169
Torsdag den 1. marts 2018, kl. 19.00 i hobbyrummet
Tilmelding er ikke nødvendig, men fremmøde vil blive værdsat
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Forslag til ændring af ejendommens internetforsyning (vedlagt)


I forbindelse med bestyrelsens forslag om opgradering af ejendommens internettilslutning indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169.

Yderligere oplysninger er også udsendt i tidligere email med emnet 'Opgradering af Internettilslutning’.

mvh
Mads

Hej Ejere og Beboere

 

Ejendommens internettilslutning og netværk er økonomisk og hastighedsmæssigt udfordret, så derfor vil bestyrelsen på det kraftigste anbefale rettidigt omhu med en opgradering.

Ejendommens internettilslutning og netværk er økonomisk og hastighedsmæssigt udfordret, så derfor vil bestyrelsen på det kraftigste anbefale rettidigt omhu med en opgradering.

Venligst læs vedhæftede orientering og støt op omkring forbedringen af ejendommens internetforbindelse via det yderst fordelagtige tilbud fra Eniig Fiber.

Formand og næstformand er klar til at besvare alle spørgsmål i forbindelse med processen og det nødvendige papirarbejde :)

mvh
Mads

Hej Ejere og Beboere

Granly Vandværk har netop meddelt en uplanlangt lukning for vandet mellem kl. 9 - 12 i morgen (fredag d. 19. januar) af hensyn til et ventilskifte i vandværket.

Timing af fx bad og tapning af drikkevand anbefales...

Hej Ejere og beboere

Hermed referatet af seneste bestyrelsesmøde.

 

Tid: Tirsdag den 12. december 2017 kl. 19:00
Tilstede: Jan, Mads, Mikael, Susanne og Morten (datanetværksansvarlig)
Dagsorden
1. Status på ejendommens netværk og internettilslutning
2. Evaluering af arbejdslørdag 16. september.
3. Ålborg renovation – status opdatering.
4. Økonomi - opdatering vedr. kloak reparation, udskiftning varmemålere,
forsikrings regulering mv.
5. Vedligeholdelse

Bestyrelsen vil gerne (igen igen) indskærpe, at affaldssortering SKAL følges både af miljøhensyn, men også fordi bortskaffelse af affald ellers er uforholdsmæssigt dyrt.

Glædelig jul!

Kære beboere, vær vagtsomme,

Natten til lørdag har en af beboerne fået løsnet hjulbolte på sin bil.