Opslagstavlen

Internetforbindelsen

Der var udfald hos en række beboere i løbet af dagen i går. Den meget regnfulde aften endte med at alle blev ramt af problemet,

Forbindelsen er her til formiddag blevet re-etableret. Er dette ikke tilfældet for dig, så prøv at genstarte din enhed imens du gør klar til at ringe til webmaster

På samme front kan jeg lige berette om en ikke-relateret nyhed;

Der er blevet opgraderet til Gbit switching på blokkens netværk (tidl. 100Mbit). Den enkelte beboer vil dog stadig ikke kunne få hele linien, men var vi nået et punkt, hvor fordelingen af mbit til hver lejlighed oversteg 100mbit, ville blokkens lokal-netværk have været en flaskehals. Men; Blokkens netværk yder fra nu af sit ypperste.

Kommentarer

Alletiders Morten! Ser frem til en mere højtydende inderned-forbindelse i ejendommen :)

Permalink - Indsendt af Mads (ikke efterprøvet) den ons, 07/26/2017 - 12:28

Der afholdt bestyrelsesmøde, se detaljer for vedhæftede referat:

 

Tid: Tirsdag den 20. maj 2017 kl. 19:00

Dagsorden

 1. Konstituering
 2. Opfølgning på generalforsamlingen 18. maj 2017
 3. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 15. marts 2017
 4. Ålborg Renovation – ny løsning samt modtaget klage fra Ålborg Kommune 5. IT – opgradering - nedbrud hjemmeside.
 5. Kommunikation bestyrelse/ejere – forbedring i den løbende kontakt over året
 6. Vedligeholdelsesplan
 7. Arbejdslørdag
 8. Eventuelt

Hej folkens,

Jeres webmaster har været ked af at indse, at beatesmindevej.dk måtte lide en stille død.. Den har været nede over en række dage grundet noget server vrøvl.

Men! Er nu kommet op at stå igen med en frisk renderingsmotor og et lille pust til layout'd.

Som noget nyt, prøver jeg jer lidt af, med at tillade anonyme besøgende, at kommentere her på opslagstavlen!!

Men hyg jer nu og hav en god sommerferie :)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag d. 24. april 2012 kl. 19.15 i børnehaven, Beatesmindevej 175.
Dagsorden
 • Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
 • Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
 • Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
 • Forelæggelse af budget for 2013.
 • Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse.
 • Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 3. april 2013. Bestyrelsen har pt. modtaget idéer til rettelser i husordenen til drøftelse og evt. godkendelse.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen. John og Kaj A. er på valg, begge genopstiller.
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen. Hanne Mette Jensen og Mads Søndergaard er på valg.
 • Valg af intern revisor. Joan Henriksen er på valg.
 • Valg af revisor. Tina Helbert er på valg.
 • Eventuelt.

Referat, Bestyrelsesmøde - afholdt 12. marts

Referat af Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19:00 Tilstede: John, Heine, Henrik, Ingvild og Kaj A. Sted: Ingvild Hent i PDF-version her
2013, Bestyrelsesmøde referat den 12. marts
Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19:00

Dagsorden 1. Siden sidst / hængepartier. 2. Økonomi v/Heine. 3. Ansættelse af ny administrator. 4. Planlægning af generalforsamling. 5. Evt.

Referat, Bestyrelsesmøde afholdt d. 10 marts

Mandag den 10. marts 2014

Dagsorden 1. Økonomi 2. Forsikring mod netbanktyveri 3. Tinglysning 4. Siden sidst 5. Generalforsamling 6. Eventuelt

Referat, Bestyrelsesmøde afholdt d. 12 juni

Torsdag den 12. juni 2014

Dagsorden 1. Konstituering 2. Opfølgning på generalforsamlingen, herunder tinglysning m.v. 3. Igangværende arbejde – nutid/fremtid 4. Arbejdslørdag 5. Eventuelt

100/100 Mbit fiber kommer til by[gning]en

Kære beboere, Så er vi på vej ind i sidste fase af opsætning af fiberforbindelsen. TDC vil fra på torsdag, d. 27 november, koble en fiberforbindelse ind til datanettet. Abonnement forbliver på de 100 kr. om måneden og vi opsætter det således, at der vil være ~ 8 Mbit til rådighed for hver tilslutning. Er der ingen aktivitet, vil man kunne udnytte den fulde båndbredde. Er man f.eks. kun to på og downloader hver især, tages først 2 x 8 Mbit ud af de 100 - hvorefter de resterende 84 fordeles ligeligt (læs, hver af de to tilsluttede får 50 Mbit). På trods af at denne mekanisme administrerer båndbredden, så opfordres til stadighed om, at unge pirater IKKE misbruger linien til torrent seedbokse og lignende. Ser vi ekstrem adfærd som sådan, vil der aktivt blive droslet ned for de pågældende lejligheder. Venligste snart-jule-hilsener Morten Sigsgaard aka webmaster