Opslagstavlen

Referat af Bestyrelsesmøde Tid: Mandag den 16. september 2013 kl. 19:00 Tilstede: John, Henrik, Ingvild og Kaj A. Sted: Ingvild Hent i PDF-version her
2013, Bestyrelsesmøde referat den 16 september
Mandag den 16. september 2013 kl. 19:00

Dagsorden 1. Siden sidst / hængepartier. 2. P-plads øst. 3. Ny formand. 4. Opbevaring af vigtige papirer. 5. Arbejdslørdag. 6. Eventuelt.

Ny administrator for Ejerforningen

Bestyrelsen har ansat ny administrator. Medlemmer af bestyrelsen har holdt møder med mulige kandidater. Efter disse samtaler faldt valget på Janie Storgaard som er bogholder. Janie driver et lille firma, som hedder Book-it. Janie har stor kendskab til bogføring og regnskaber, så vi vurderer i bestyrelsen, at vi som ejerforening er i trygge hænder. Bestyrelsen byder Janie velkommen til forhåbentligt mange års samarbejde. Bestyrelsen vil endnu engang takke den tidligere administrator Heine for det arbejde han udført for ejerforeningen. Diverse bestyrelser igennem årene har haft stor glæde af Heines arbejdskraft og viden om ejerforeningen. På bestyrelsens vegne Henrik
Referat af Bestyrelsesmøde Tid: Mandag den 10. juni 2013 kl. 19:00 Tilstede: John, Heine, Henrik, Ingvild og Kaj A. Sted: Kaj A. Hent i PDF-version her
2013, Bestyrelsesmøde referat den 10 juni
Mandag den 10. juni 2013 kl. 19:00

Dagsorden 1. Konstituering 2. Økonomi v/Heine 3. Opfølgning på generalforsamlingen, herunder den fælles vej, administrator stillingen m.v. 4. Status vedr. igangværende og kommende arbejder og arbejdslørdag i aug./sep. 5. Evt.

Indkaldelse til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag d. 24. april 2012 kl. 19.15 i børnehaven, Beatesmindevej 175.
Dagsorden
 • Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
 • Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
 • Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
 • Forelæggelse af budget for 2013.
 • Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse.
 • Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 3. april 2013. Bestyrelsen har pt. modtaget idéer til rettelser i husordenen til drøftelse og evt. godkendelse.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen. John og Kaj A. er på valg, begge genopstiller.
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen. Hanne Mette Jensen og Mads Søndergaard er på valg.
 • Valg af intern revisor. Joan Henriksen er på valg.
 • Valg af revisor. Tina Helbert er på valg.
 • Eventuelt.
Referat af Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19:00 Tilstede: John, Heine, Henrik, Ingvild og Kaj A. Sted: Ingvild Hent i PDF-version her
2013, Bestyrelsesmøde referat den 12. marts
Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19:00

Dagsorden 1. Siden sidst / hængepartier. 2. Økonomi v/Heine. 3. Ansættelse af ny administrator. 4. Planlægning af generalforsamling. 5. Evt.

Ny server

Der er i juletiden sneget sig fejl ind af kælderdøren og hjemmesiden her, har i ny og næ været ramt af nedbrud. Det er der forhåbentligt endegyldigt sat en stopper for, hvilket primært brugerne af datanetværk vil mærke. Hjemmesiden kører hurtigere, men fortrinsvist får den automatiske tilmelding af nye tilslutninger til netværket lov til at køre igen.

Referat, Bestyrelsesmøde - afholdt 26. november

Referat af Bestyrelsesmøde Tid: Mandag den 26. november 2012 kl. 19:00 Tilstede: John, Heine, Henrik, Ingvild og Kaj A. Sted: John Hent i PDF-version her
2012, Bestyrelsesmøde referat den 26 november
Mandag den 26. november 2012 kl. 19:00

Dagsorden 1. Siden sidst / hængepartier. 2. Økonomi v/Heine. 3. Kontovilkår, kassekredit i Hvetbo Sparekasse. 4. Status på igangværende arbejde/evaluering af arbejdslørdagen. 5. Evt.

Referat af Bestyrelsesmøde Tid: Mandag den 10. september 2012 kl. 19:00 Tilstede: John, Heine, Henrik, Mads (suppleant for Ingvild) og Kaj A. Sted: Henrik Hent i PDF-version her
2012, Bestyrelsesmøde referat den 10 september
Mandag den 10. september 2012 kl. 19:00

Dagsorden 1)Siden sidst / hængepartier 2)Økonomi v/Heine 3)Mailadresser m.v. 4)Løn og ansættelsesvilkår / kontrakter 5)Status vedr. hjemmesiden 6)Status på igangværende arbejder 7)Arbejdslørdag

Arbejdslørdag 2012

I år er den fælles arbejdsdag fastsat til lørdag den 29. september 2012. Der vil senere tilgå ejerne en skriftlig indkaldelse. Husk, at der pålægges et gebyr, såfremt man ikke deltager i arbejdslørdagen.

Kommentarer

comment 1

Permalink - Indsendt af webmaster den fre, 06/30/2017 - 18:54

type type

Permalink - Indsendt af anonymt navn (ikke efterprøvet) den fre, 06/30/2017 - 19:39

test

 

Tid: Mandag den 19. december 18:00 Tilstede: Mads, John, Susanne og Kaj A. Sted: Hos Kaj
Dagsorden
1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet den13. sep. 2016.
2. Fastholdelse af viceværtfunktion.
3. Fiber tilbud fra Bredbånd Nord.
4. Økonomi.
5. Vedligeholdelse bygning
6. EventueltMorten Sigsgaard Christensen