Opslagstavlen

Referat, Bestyrelsesmøde - afholdt 10. juni

Referat af Bestyrelsesmøde Tid: Mandag den 10. juni 2013 kl. 19:00 Tilstede: John, Heine, Henrik, Ingvild og Kaj A. Sted: Kaj A. Hent i PDF-version her
2013, Bestyrelsesmøde referat den 10 juni
Mandag den 10. juni 2013 kl. 19:00

Dagsorden 1. Konstituering 2. Økonomi v/Heine 3. Opfølgning på generalforsamlingen, herunder den fælles vej, administrator stillingen m.v. 4. Status vedr. igangværende og kommende arbejder og arbejdslørdag i aug./sep. 5. Evt.

Torsdag den 12. juni 2014

Dagsorden 1. Konstituering 2. Opfølgning på generalforsamlingen, herunder tinglysning m.v. 3. Igangværende arbejde – nutid/fremtid 4. Arbejdslørdag 5. Eventuelt

Indkaldelse til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
onsdag d. 24. april 2012 kl. 19.15 i børnehaven, Beatesmindevej 175.
Dagsorden
 • Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
 • Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
 • Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
 • Forelæggelse af budget for 2013.
 • Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse.
 • Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 3. april 2013. Bestyrelsen har pt. modtaget idéer til rettelser i husordenen til drøftelse og evt. godkendelse.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen. John og Kaj A. er på valg, begge genopstiller.
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen. Hanne Mette Jensen og Mads Søndergaard er på valg.
 • Valg af intern revisor. Joan Henriksen er på valg.
 • Valg af revisor. Tina Helbert er på valg.
 • Eventuelt.
Referat af Bestyrelsesmøde Tid: Mandag den 16. september 2013 kl. 19:00 Tilstede: John, Henrik, Ingvild og Kaj A. Sted: Ingvild Hent i PDF-version her
2013, Bestyrelsesmøde referat den 16 september
Mandag den 16. september 2013 kl. 19:00

Dagsorden 1. Siden sidst / hængepartier. 2. P-plads øst. 3. Ny formand. 4. Opbevaring af vigtige papirer. 5. Arbejdslørdag. 6. Eventuelt.

Referat, Bestyrelsesmøde - afholdt 9. december

Referat af Bestyrelsesmøde Tid: Mandag den 9. december 2013 kl. 19:00 Tilstede: John, Mads, Ingvild og Kaj A. Sted: John Hent i PDF-version her
2013, Bestyrelsesmøde referat den 9. december
Mandag den 9. december 2013

Dagsorden 1. Siden sidst 2. Ny formand fra 20/1 2014 3. Forsikring mod netbanktyveri 4. Generalforsamling 5. Eventuelt

Referat af Bestyrelsesmøde Tid: Mandag den 26. november 2012 kl. 19:00 Tilstede: John, Heine, Henrik, Ingvild og Kaj A. Sted: John Hent i PDF-version her
2012, Bestyrelsesmøde referat den 26 november
Mandag den 26. november 2012 kl. 19:00

Dagsorden 1. Siden sidst / hængepartier. 2. Økonomi v/Heine. 3. Kontovilkår, kassekredit i Hvetbo Sparekasse. 4. Status på igangværende arbejde/evaluering af arbejdslørdagen. 5. Evt.

Der er i juletiden sneget sig fejl ind af kælderdøren og hjemmesiden her, har i ny og næ været ramt af nedbrud. Det er der forhåbentligt endegyldigt sat en stopper for, hvilket primært brugerne af datanetværk vil mærke. Hjemmesiden kører hurtigere, men fortrinsvist får den automatiske tilmelding af nye tilslutninger til netværket lov til at køre igen.
[file:258 handler=file_image_thumbnail align=left link=1 caption=Referat af Bestyrelsesmøde]Fredag den 13. marts 2015 Dagsorden 1. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 10. dec. 2014 2. Skift af administrator 3. Generalforsamling 4. Vedligeholdelsesplan 5. Økonomi 6. Rengøring 7. Eventuelt
[file:254 handler=file_image_thumbnail align=left link=1 caption=Referat af Bestyrelsesmøde]Onsdag den 10. december 2014 kl. 19:00 Dagsorden 1. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 16. sep. 2014 2. Opgradering af bygningens internetforbindelse 3. Bestyrelsens fremtidige sammensætning og opgavedeling 4. Vedligeholdelsesplan 5. Opdatering økonomi 6. Eventuelt