Opslagstavlen

Referat, Bestyrelsesmøde - afholdt 12. marts

Referat af Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19:00 Tilstede: John, Heine, Henrik, Ingvild og Kaj A. Sted: Ingvild Hent i PDF-version her
2013, Bestyrelsesmøde referat den 12. marts
Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19:00

Dagsorden 1. Siden sidst / hængepartier. 2. Økonomi v/Heine. 3. Ansættelse af ny administrator. 4. Planlægning af generalforsamling. 5. Evt.

Referat, Bestyrelsesmøde - afholdt 10. juni

Referat af Bestyrelsesmøde Tid: Mandag den 10. juni 2013 kl. 19:00 Tilstede: John, Heine, Henrik, Ingvild og Kaj A. Sted: Kaj A. Hent i PDF-version her
2013, Bestyrelsesmøde referat den 10 juni
Mandag den 10. juni 2013 kl. 19:00

Dagsorden 1. Konstituering 2. Økonomi v/Heine 3. Opfølgning på generalforsamlingen, herunder den fælles vej, administrator stillingen m.v. 4. Status vedr. igangværende og kommende arbejder og arbejdslørdag i aug./sep. 5. Evt.

Referat, Bestyrelsesmøde - afholdt 10. september

Referat af Bestyrelsesmøde Tid: Mandag den 10. september 2012 kl. 19:00 Tilstede: John, Heine, Henrik, Mads (suppleant for Ingvild) og Kaj A. Sted: Henrik Hent i PDF-version her
2012, Bestyrelsesmøde referat den 10 september
Mandag den 10. september 2012 kl. 19:00

Dagsorden 1)Siden sidst / hængepartier 2)Økonomi v/Heine 3)Mailadresser m.v. 4)Løn og ansættelsesvilkår / kontrakter 5)Status vedr. hjemmesiden 6)Status på igangværende arbejder 7)Arbejdslørdag

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 23 april

[file:261 handler=file_image_thumbnail align=left link=1 caption=Referat af Bestyrelsesmøde] Torsdag den 23. april 2015 Dagsorden 1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 13. marts 2015 2. Ny administrator - status 3. Økonomi herunder budget 2015 4. Forberedelse til generalforsamling 27. maj 2015 5. Eventuelt

Ny server

Der er i juletiden sneget sig fejl ind af kælderdøren og hjemmesiden her, har i ny og næ været ramt af nedbrud. Det er der forhåbentligt endegyldigt sat en stopper for, hvilket primært brugerne af datanetværk vil mærke. Hjemmesiden kører hurtigere, men fortrinsvist får den automatiske tilmelding af nye tilslutninger til netværket lov til at køre igen.

Referat, Bestyrelsesmøde afholdt den 10. december

[file:254 handler=file_image_thumbnail align=left link=1 caption=Referat af Bestyrelsesmøde]Onsdag den 10. december 2014 kl. 19:00 Dagsorden 1. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 16. sep. 2014 2. Opgradering af bygningens internetforbindelse 3. Bestyrelsens fremtidige sammensætning og opgavedeling 4. Vedligeholdelsesplan 5. Opdatering økonomi 6. Eventuelt

100/100 Mbit fiber kommer til by[gning]en

Kære beboere, Så er vi på vej ind i sidste fase af opsætning af fiberforbindelsen. TDC vil fra på torsdag, d. 27 november, koble en fiberforbindelse ind til datanettet. Abonnement forbliver på de 100 kr. om måneden og vi opsætter det således, at der vil være ~ 8 Mbit til rådighed for hver tilslutning. Er der ingen aktivitet, vil man kunne udnytte den fulde båndbredde. Er man f.eks. kun to på og downloader hver især, tages først 2 x 8 Mbit ud af de 100 - hvorefter de resterende 84 fordeles ligeligt (læs, hver af de to tilsluttede får 50 Mbit). På trods af at denne mekanisme administrerer båndbredden, så opfordres til stadighed om, at unge pirater IKKE misbruger linien til torrent seedbokse og lignende. Ser vi ekstrem adfærd som sådan, vil der aktivt blive droslet ned for de pågældende lejligheder. Venligste snart-jule-hilsener Morten Sigsgaard aka webmaster
Torsdag den 12. juni 2014

Dagsorden 1. Konstituering 2. Opfølgning på generalforsamlingen, herunder tinglysning m.v. 3. Igangværende arbejde – nutid/fremtid 4. Arbejdslørdag 5. Eventuelt

Referat, Bestyrelsesmøde afholdt d. 10 marts

Mandag den 10. marts 2014

Dagsorden 1. Økonomi 2. Forsikring mod netbanktyveri 3. Tinglysning 4. Siden sidst 5. Generalforsamling 6. Eventuelt

Referat, Bestyrelsesmøde - afholdt 9. december

Referat af Bestyrelsesmøde Tid: Mandag den 9. december 2013 kl. 19:00 Tilstede: John, Mads, Ingvild og Kaj A. Sted: John Hent i PDF-version her
2013, Bestyrelsesmøde referat den 9. december
Mandag den 9. december 2013

Dagsorden 1. Siden sidst 2. Ny formand fra 20/1 2014 3. Forsikring mod netbanktyveri 4. Generalforsamling 5. Eventuelt