Opslagstavlen

100/100 Mbit fiber kommer til by[gning]en

Kære beboere, Så er vi på vej ind i sidste fase af opsætning af fiberforbindelsen. TDC vil fra på torsdag, d. 27 november, koble en fiberforbindelse ind til datanettet. Abonnement forbliver på de 100 kr. om måneden og vi opsætter det således, at der vil være ~ 8 Mbit til rådighed for hver tilslutning. Er der ingen aktivitet, vil man kunne udnytte den fulde båndbredde. Er man f.eks. kun to på og downloader hver især, tages først 2 x 8 Mbit ud af de 100 - hvorefter de resterende 84 fordeles ligeligt (læs, hver af de to tilsluttede får 50 Mbit). På trods af at denne mekanisme administrerer båndbredden, så opfordres til stadighed om, at unge pirater IKKE misbruger linien til torrent seedbokse og lignende. Ser vi ekstrem adfærd som sådan, vil der aktivt blive droslet ned for de pågældende lejligheder. Venligste snart-jule-hilsener Morten Sigsgaard aka webmaster

Referat, Bestyrelsesmøde afholdt den 10. december

[file:254 handler=file_image_thumbnail align=left link=1 caption=Referat af Bestyrelsesmøde]Onsdag den 10. december 2014 kl. 19:00 Dagsorden 1. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 16. sep. 2014 2. Opgradering af bygningens internetforbindelse 3. Bestyrelsens fremtidige sammensætning og opgavedeling 4. Vedligeholdelsesplan 5. Opdatering økonomi 6. Eventuelt

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 13. marts

[file:258 handler=file_image_thumbnail align=left link=1 caption=Referat af Bestyrelsesmøde]Fredag den 13. marts 2015 Dagsorden 1. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 10. dec. 2014 2. Skift af administrator 3. Generalforsamling 4. Vedligeholdelsesplan 5. Økonomi 6. Rengøring 7. Eventuelt

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 23 april

[file:261 handler=file_image_thumbnail align=left link=1 caption=Referat af Bestyrelsesmøde] Torsdag den 23. april 2015 Dagsorden 1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 13. marts 2015 2. Ny administrator - status 3. Økonomi herunder budget 2015 4. Forberedelse til generalforsamling 27. maj 2015 5. Eventuelt

Arbejdslørdag 2012

I år er den fælles arbejdsdag fastsat til lørdag den 29. september 2012. Der vil senere tilgå ejerne en skriftlig indkaldelse. Husk, at der pålægges et gebyr, såfremt man ikke deltager i arbejdslørdagen.

Kommentarer

comment 1

Permalink - Indsendt af webmaster den fre, 06/30/2017 - 18:54

type type

Permalink - Indsendt af anonymt navn (ikke efterprøvet) den fre, 06/30/2017 - 19:39

test

 

Tid: Mandag den 19. december 18:00 Tilstede: Mads, John, Susanne og Kaj A. Sted: Hos Kaj
Dagsorden
1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet den13. sep. 2016.
2. Fastholdelse af viceværtfunktion.
3. Fiber tilbud fra Bredbånd Nord.
4. Økonomi.
5. Vedligeholdelse bygning
6. EventueltMorten Sigsgaard Christensen