bestyrelsesmøder

Mærket som referat af typen 'bestyrelsesmøde'

2018, Bestyrelsesmøde referat d. 19. juni

Tid: Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 19:00
Tilstede: Jan, Mads, Mickael og Susanne
Dagsorden
1. Konstituering
2. Opfølgning på generalforsamlingen 22. maj 2018
3. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 24. april 2018
4. Økonomi
5. IT, hjemmeside mv. - udvikling
6. Vedligeholdelsesplan – kortsigtet og langsigtet
7. Services i ejerforeningen
8. Arbejdslørdag
9. Eventuelt

2017, Bestyrelsesmøde referat den 12. december

Tid: Tirsdag den 12. december 2017 kl. 19:00
Tilstede: Jan, Mads, Mikael, Susanne og Morten (datanetværksansvarlig)
Dagsorden
1. Status på ejendommens netværk og internettilslutning
2. Evaluering af arbejdslørdag 16. september.
3. Ålborg renovation – status opdatering.
4. Økonomi - opdatering vedr. kloak reparation, udskiftning varmemålere,
forsikrings regulering mv.
5. Vedligeholdelse

2017, Bestyrelsesmøde referat d. 20 maj

Tid: Tirsdag den 20. maj 2017 kl. 19:00

Dagsorden

  1. Konstituering
  2. Opfølgning på generalforsamlingen 18. maj 2017
  3. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 15. marts 2017
  4. Ålborg Renovation – ny løsning samt modtaget klage fra Ålborg Kommune 5. IT – opgradering - nedbrud hjemmeside.
  5. Kommunikation bestyrelse/ejere – forbedring i den løbende kontakt over året
  6. Vedligeholdelsesplan
  7. Arbejdslørdag
  8. Eventuelt

2016, bestyrelsesmøde referat den 30 maj

Tid: Mandag den 30. maj 2016 kl. 19:00
Tilstede: John, Bent, Susanne og Kaj A.
Sted: Kaj A.
Dagsorden
1. Konstituering
2. Opfølgning på generalforsamlingen 27. april 2016
3. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 11. april 2016
4. Driftsomkostninger
Forsikring, sammenlægning af arbejdsområder
5. Vedligeholdelsesplan
6. Arbejdslørdag
7. Sikkerhed
8. Eventuelt