2016, bestyrelsesmøde referat den 30 maj

Tid: Mandag den 30. maj 2016 kl. 19:00
Tilstede: John, Bent, Susanne og Kaj A.
Sted: Kaj A.
Dagsorden
1. Konstituering
2. Opfølgning på generalforsamlingen 27. april 2016
3. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 11. april 2016
4. Driftsomkostninger
Forsikring, sammenlægning af arbejdsområder
5. Vedligeholdelsesplan
6. Arbejdslørdag
7. Sikkerhed
8. Eventuelt

Generalforsamling referat 2016

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 27. april 2016 kl. 19.00 i børnehaven, Beatesmindevej 175.
Fremmødte (navn og lejlighedsnummer):
Frederikke Johnsen (133), Susanne Albæk + Lars Krogh Jensen (137), Jan Thomsen (169), Esther Pedersen (93), Susanne Jensen (147), Kaj Petersen + Stine (111), Helle Opstrup (163), Charlotte Knudsen (117), Tom Mowinckel (145), Kristian Dalgaard (153), Alf Stevnhoved (141), Bent Sørensen (135), Kaj A. Hansen (139 m.fl.), John Feldskov Nielsen (143), revisor Karen Marie Damberg.
Dagsorden